ISLAMSKE NAUKE

Islamske nauke Akida ili akaid je islamska nauka koja se bavi islamskim vjerovanjem tj. imanskim ruknovima/šartovima.Fikh je islamska nauka koja se bavi islamsk...

KUR'AN

Kur’an je Allahov govor koji je objavljen na arapskom jeziku i to preko meleka Džibrila Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, a nakon toga i cijelom čovječans...