ISLAMSKE NAUKE

Islamske nauke Akida ili akaid je islamska nauka koja se bavi islamskim vjerovanjem tj. imanskim ruknovima/šartovima.Fikh je islamska nauka koja se bavi islamsk...