POZIV ISLAMA (islam da’va)

Poziv islama (islam da’va) jeste islamsko misionarstvo.

Islamski poziv se temelji na tevhidu (monoteizam, vjera u jednog Boga) i da se odreknemo širka (politeizma, smatrati Allahu ravnim nekoga).

Daija je osoba koja poziva u islam tj. čini da’vu, svjedno bio to muškarac ili žena. Osoba da bi se bavila dav’om ne mora biti hafiz ili profesor niti imati ikakve titule veće može biti prosječan (običan) musliman ili muslimanka ali pod uslovom da zna u šta poziva tj. na osnovu znanja. Npr. savjetuje: “hajde da klanjamo namaz, hajde da učimo / čitamo Kur’an” i to je da’va.