DOSTUPNOST ISLAMSKOG ZNANJA 2. dio

Ovo je nastavak na tekst DOSTUPNOST ISLAMSKOG ZNANJA koji smo pisali na blogu u martu. 2023.

Zaista, nema većeg bogastva niti blaga od islamskoga znanja ali ako radimo  i postupamo po njemu jer je veoma bitno tokom stjecanja znanja, ujedno i praktikovati to znanje jer Allah nam nije objavio Kur’an da bi smo ga samo čitali / učili već da bi radili po njemu.  Molimo Uzvišenog Allaha da nam poveća , odnosno, proširi znanje i razumjevanje vjere i to kur'anskom dovom koja glasi: “Rabbi zidni ilma” što znači “…Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi!” (Prijevod značenja Kur’ana:  Ta-ha, 114) 

Kome je cilj učenja znanja i islamskih nauka ili učenja Kur’ana, radi hvalisanja i statusa u društvu  i da mu ljudi govore “Vidi kako je učen i načitan” ili “Mašallah , kako je dobar učač (karija) Kur’ana”  – takav će u Vatru biti naglavačke bačen. (*) Međutim, ako mu to nije cilj (namjera) a hvale ga ljudi onda nema grijeha. 

Znanje se uči samo radi ibadeta (obožavanja) Uzvišenog Allaha a ne učiti znanje zbog skupljanja informacija, podataka, hvalisanja, društvenoga statusa i slično kako nam ne bi bile uskraćene blagodati Dženneta zbog pogrešnog uvjerenja ili namjere izučavanja znanja.  

Prvo učimo kratka, sažeta djela, knjižice i počinjemo od lahkog ka težem, islamski učenjaci su nam kazali da svaka oblast islamskih nauka ima početnu uvodnu knjigu, pa, nakon toga srednju knjigu i na kraju obimnu knjigu što znači da prolazimo kroz faze ili stepene postepenoog traženja islamskoga znanja i praktične primjene istog.

Lijepo bi bilo , preporučuje se, učiti arapski jezik jer je to jezik Kur’ana i svih islamskih nauka i naravno ko ima mogućnosti  jer u stvarnosti znamo da ne može svaki musliman i muslimanka naučiti arapski jezik a Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti.

Bilješke: 

(*) Vidjeti:Hadis bilježi Muslim, 1905. | U dužem hadisu se kazuje o tri kategorije osoba koji će biti bačeni u Vatru a razlog je što su činili  velika djela a nisu bili iskreni a tu su: čovjek koji pogine kao šehid a borio se da da bi mu ljudi kazali kako je hrabar, zatim drugi čovjek  koji je učio Kur’an ili znanje a učio da bi mu ljudi kazali kako je učen  i treći dijelio je imetak da bi mu ljudi kazali kako je darežljiv.” Ako je kazna Vatra za navedena djela kolika je tek nagrada kad se ista djela čine iskreno samo radi Allaha.