ZATVORI SVAKA VRATA SUMNJE U VJERI

Molim vas, poslušajte savjet: ‘Budite odlučni. Potrudite se. Ako ste saznali o propisima vjere u Allahovoj knjizi  i sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a učeni su objasnili, onda, slijedite ispravan put praktikovanjem po tome što znate  i time zatvarate  svaka vrata sumnje u vjeri. Vjernici i vjernice, trebaju da postupaju u skladu kur'anskog ajeta: “…Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti.”  (Al – Bekare,285)

Ako nam je poznato da nam je dužnost po islamu klanjati pet dnevnih namaza, kloniti se grijeha koji su zabranjeni i ako ne prihvatamo i ne praktikujemo to  što  nam je poznato onda nam se javlja sumnja u svako islamsko znanje,  općenito.  

Možemo razumijeti iz navedenog što smo kazali da razlog sumnje u vjeri nije uvijek nedostatak islamskog znanja već  ne prihvatanje i ne praktikovanje tog znanja zbog  strasti i prohtjeva. Osoba koja ima sumnje u vjeri misli da je problem u znanju i da nije problem u njemu i njegovim strastima i prohtjevima a baš to jeste   razlog sumnje u vjeri  jer osoba nije iskrena i želi da pravi smutnju i nered iz strasti i prohtjeva kako smo ranije kazali.

“Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj!” (Prijevod značenja Kur’ana, Ali – Imran, 60)