NEK TI JE DOVOLJNO ŠTO ALLAH ZNA ZA TEBE

“Reci: “Skrivali vi ono što je u srcima vašim ili to javno pokazivali, Allah to zna. On zna sve što je na nebesima i što je na Zemlji – Allah je svemoćan.” (Ali Imran, 29)

 Ne žudi da ljudi saznaju za tebe i za tvoja dobra djela niti žudi da budeš poznat među ljudima. Šta god radio i čime se god zanimao od hajra (dobra) i  znaj da Allah zna za tebe i onaj ko obožava Allaha nek mu je to dovoljno što Allah zna za njega. 

Želiš li biti ugledan u društvu?

Nijedna pozicija, društveni status, i bilo koji dunjalučki uspjeh neće nam dati ugled i dostojanstvo kao lijepo ponašanje koje nije moguće postići  bez istinske  bogobojaznosti. “…Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji…”  (El-Hudžurat, 13)

Svaki vjernik i vjernica, trebali bi imati  tajnih dobrih djela a kloniti se tajnih loših djela. Tajna dobra djela uzdižu čovjekov stepen dok tajna loša djela uništavaju mnogo dobra djela  kao da čovjek  kaže : “Allah me vidi a ja griješim niti Ga se bojim”

Kaže Uzvišeni: “Ne griješite ni javno ni tajno! Oni koji griješe sigurno će biti kažnjeni za ono što su zgriješili.” (Al-Anam, 120)

Obožavaj Allaha smireno u tišini i to uz klonjenje grijeha i nek ti je to dovoljno. 

“Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!” (Ali-Imran, 173)