KO SU NAŠI DOBRI PREDHODNICI (selefus-salihin) I ZAŠTO SE UGLEDATI NA NJIH?

Naš dobri dobri predhodnici (selefus-salihin) jesu tri najodabranije generacije muslimana a to su ashabi [1] , tabini, i tabi-tabini.  Ibn Mesud prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji su oni koji žive u mom stoljeću, zatim oni koji slijede, potom oni koji slijede.”  [2] 

Dužni smo se ugledati na naše dobre predhodnike (selefus-salihin) u tumačenju i razumjevanju vjere. Navedene generacije su pohvaljene i spomenute u kur’anskim-hadiskim izvorima i zato se ugledamo na njihovo tumačenje vjere. 

Riječ selef  znači predhodnik nečemu   [3]  za nešto što je bilo i prošlo vremenski i kada se govori u vjerskim tekstovima misli se na naše dobre predhodnike (selefus-salihin). Kada kažemo za nekoga da je  selefija i to znači da se ugleda na dobre predhodnike  (selefus-salihin) u tumačenju i razumjevanju vjere što možemo razumjeti da je selefizam  [4] metod u shvatanju i primjeni vjerskih načela. 

Možemo razumijeti iz navedenog da moramo da zauzmemo umjereni stav a ne da se odričemo selefijskog tumačenje vjere. Onaj ko se odrekne dobrih predhodnika (selefus-salihin)  [5] i taj se odrekao i Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem jer bez selefijskog tumačenja vjere daleko možemo zalutati od istine i uzimanje pogrešnog i  modernog metoda tumačenje vjere kao što je orijentalni metod tumačenja vjere.

Bilješke:

 [1] Ashabi su drugovi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve  sellem, koji su ga vidjeli i živjeli u njegovome vremenskom periodu, dok  tabini su genarcija nakon njih pa onda tabi-tabini  nakon njih.

  [2] Vidjeti: Safet Kuduzović, Osnove islama, olakšano poimanje temelja vjere, izdavač: Autor, Sarajevo 2019.  str. 51.

 [3] Isto. str 50.

 [4]  Isto. str. 51.

 [5]  ashabi, tabini, i tabi-tabini.