KLANJAŠ LI SABAH I JACIJU-NAMAZ?

Klanjaš li sabah i jaciju-namaz?

(Jesi li musliman na baterije?)

Prenosi se od Ebu Hurejra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Za licemjere nema težih namaza od sabaha i jacije, a kada bi znali šta se u njima nalazi, dolazili bi na njih pa makar puzeći.” (Hadis bilježe:Buhari, 657. i Muslim, 437.)

Sabah i jacija-namaz su problem u islamskom svijetu, a pogotovo je problem sabah-namaz. Ovim ne omalovažavamo ostale namaze kao što su podne, ikindija [1]  i akšam-namaz. Ova činjenica nas ne čudi, jer rijetki su oni muslimani koji klanjaju pet dnevnih namaza, pogotovo kod nas u BiH, a nadamo se da je situacija bolja u arapskom-islamskom svijetu.

Klanjaš li sabah-namaz i jaciju-namaz i da li te umor obori u krevet pa ne možeš da klanjaš ta dva namaza? Da li klanjaš podne, ikindiju i akšam-namaz, ali sabah i jacija-namaz nekako teško? Da li se osjećaš kao musliman na baterije ? Nisi skroz prazan, jer klanjaš podne, ikindiju i akšam-namaz, ali nedostaje ti nešto i svakim danom ti se prazni baterija imana i sve si nervozniji? Da. Tako se osjećaš. Polahko prazniš bateriju imana i lapiš. Dopuni bateriju imana sa svih redovnih pet dnevnih namaza na vrijeme. Namaz je dopuna za prazninu, tjeskobu duše i slabost razuma.

Prenosi se od, Ebu Malika el-Harisa bin ‘Asima el-Eš’arija da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi sellem, rekao: “Namaz je svjetlo.” (Hadis bilježi Muslim, 223.)

Znajte, licemjeri će tražiti od vjernika da se posluže njihovim svjetlom na Sudnjem danu, kako bi dopunili “bateriju imana”. Uzvišeni Allah je rekao: “..na Dan kada će licemjeri i licemjerke vjernicima govoriti: “Pričekajte nas da se svjetlom vašim poslužimo!” “Vratite se natrag, pa drugo svjetlo potražite!” – reći će se. I između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati; unutar nje biće milost, a izvan nje patnja.” (Prijevod značenja Kur’ana: Al -Hadid, 13.)

Također, u praksi se pokazalo tačno da se pali i gasi svjetlo imana, tj. svjetlo vjere kod licemjera, jer ponekad klanjaju namaz i imaju imana, a ponekad ne klanjaju namaz i sumnjaju. Ipak, pored navedenoga, ljudima ne treba suditi na osnovu izgleda, već prepustiti sud Uzvišenom Allahu jer ponekada naša procijena određene osobe može biti pogrešna ili osoba se pokajala za učinjene grijehe a mi da to ne znamo.

Popravit ćeš sabah i jacija-namaz ili ti ode u ćafire [2]   i ostavit ćeš sve od islama. Ne živi se islam od tri ili četiri dnevna namaza, nego od njih pet, a ti kažeš: “ Ja naklanjam svaki namaz i svaki nadoknadim.“ Ali, ja tebi kažem da to nije dovoljno; polahko ti “baterija imana” curi i pazi da se ne ugasi i istroši. Svaki od pet dnevnih namaza ima svoje vrijeme obavljanja, jer, da možemo klanjati namaz kad želimo, onda ne bi bilo potrebe za namaskim vremenima i s namazom nema igre. “…vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju.” (Prijevod značenja Kur’ana: An-Nisa, 103.)

“Redovno prespavaš rani sabah-namaz? Bori se sam sa sobom i popravi se. Niko ti ne može pomoći osim ti sam sebi. Navij više alarma i jedan će te sigurno probuditi na rani sabah-namaz, tj. prije izlaska sunca. Nema smetnje opet zaspati kada klanjamo rani sabah-namaz i odspavati, pogotovo u ljetnom periodu kad su dugi dani i odmoriti se, iako je tada ljepše ne spavati. [3]

Zaspiš a ne klanjas jaciju-namaz? Misliš da je duga noć i da ima vremena za namaz i tako dočekaš sabah (zoru). Bori se sam sa sobom i popravi se. Niko ti ne može pomoći osim ti sam sebi i ne idi da spavaš dok ne klanjaš jacija-namaz.

Niste pali preko noći, je li tako? Moguće se promijeniti i popraviti, korak po korak i sve je to do nas i naše iskrenosti. Postepeno ste padali i na početku kada je baterija imana slabila i lapila bilo vam je lijepo i opuštajuće, jer ste pobjegli od odgovornosti namaza, a nakon toga osjećali ste sve veću nervozu koja se povećavala svakoga dana.

Postepeno padamo na dno i govorimo: “Eee, vidi, ne klanjam sabah i jacija-namaz, a nije mi ništa i dobro se osjećam!” A svašta ti je, dok dobro ne padneš. Postepeno se penjemo ka vrhu i govorimo: “Eee, vidi, klanjam sabah i jacija-namaz, ali nikako nema napretka i stojim u mjestu i nikako da mi bude bolje.” a napretka ima, ali sporo i postepeno napreduješ.

Ukoliko stignemo klanjati jedan rekat farza sabah-namaza prije izlaska sunca, računat će se da smo klanjali sabah-namaz. Prenosi se od Ebu Hurejra, radijallahu anuhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko stigne klanjati jedan rekat sabaha prije nego što izađe sunce, stigao je klanjati sabah” (Hadis bilježe Buhari, 579. i Muslim, 608. )

Ovo možemo razumijeti na sljedeći način: ukoliko je ostalo pet minuta do izlaska sunca, klanjat ćemo samo farze sabah-namaza, a, ukoliko imamo petnaest minuta ili više vremena do izlaska sunca, onda ćemo klanjati i sunnete i farze.

Ipak, imajmo na umu da je velika vrijednost sabahskog sunneta i koliko je tek vrijednost farz sabah-namaza, nemojmo biti nemarni pa da skroz ostavimo sunnete. Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ni o jednome dobrovoljnom namazu nije vodio više računa nego o dva rekata sabahskog sunneta”. (Hadis bilježe Buhari Buhari, 1163. i Muslim 724.)

I ne gubite nadu u Allahovu milost, već se potrudite i popravite i od licemjerstva očistite, jer sve je moguće uz iskren nijjet i dovu.

Bilješke:

[1] Prenosi se od, Ebu Musa, radijallahu anuhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko klanja sabah i ikindija-namaz, uči će u Džennet” (Buhari, 579. i Muslim, 635. ) Na osnovu ovoga hadisa vidimo i značaj ikindije-namaza, što možemo zaključiti da svaki namaz je bitan od pet dnevnih namaza. 

[2] Nevjernike, otpadnike od islama.

[3] Često se dešava , kada osoba tek počne da klanja pet dnevnih namaza, da propušta rani sabah-namaz. I ovaj tekst se ne odnosi na takve osobe, već se odnosi na one koji su uspostavili svih pet dnevnih namaza pa nakon toga su popustili u vjeri. Ukoliko ste početnik u islamu naklanjajte sabah-namaz nakon izlaska sunca i klanjajte ostale namaze i nemojte od vjere odustajati radi poteškoća i propusta. Nakon uspostave svih pet dnevnih namaza u njihovo vrijeme tj. sabah namaz prije izlaska sunca, onda čovjek neće imati opravdanje za propuštanje ranog sabah-namaza.