OPASNOST OSTAVLJANJA NAMAZA

Ostavljanje namaza bez opravdanog vjerskog razloga, (1)  jedan od većih grijeha kod Uzvišenog Allaha. 

Ostavljanje namaza je veći grijeh od bluda, krađe, konzumiranja alkohola i slično.(2)

Svaki odrasli musliman i muslimanka, mladi ili stari, dužni su klanjati pet dnevnih namaza. Onaj ko ostavi namaz taj je prekinuo vezu sa Allahom.

Kaže Uzvišeni Allaha: “Nije vjerovao, nije molitvu obavljao, nego je poricao i leđa okretao, a onda svojima bahato odlazio. Teško tebi! Teško tebi! I još jednom: Teško tebi! Teško tebi!” (El-Kijama: 31-35.)

Prenosi se od Džabir, radijallahu ahu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je između čovjeka i širka (mnogoboštva) i nevjerstva ostavljanje namaza.” (Muslim, 82.)

Bilješke:

(1) Opravdan vjerski razlog, kao naprimjer, hajz i nifas kod žene.

(2) Vidjeti: Elvedin Pezić, Namaz, radost oka moga, izdavač: Elvedin Pezić, Sarajevo, 2018. , 42 str.