NE SPUŠTAJTE PODLAKTICE NA TLO PRILIKOM ČINJENJA SEDŽDE U NAMAZU

Ne spuštajte podlaktice na tlo prilikom činjenja sedžde u namazu i ovo se odnosi i na muškarce i na žene. Ako pogledamo stare ilmihale vidjet ćemo da se kazuje da žene trebaju da spuštaju podlaktice na tlo prilikom činjenja sedžde u namazu i ta predaja je slaba i neosnovana.

Osoba koji god izabere stav da li spuštati podlaktice ili ne, mi ćemo taj stav poštovati jer konačno svi polažemo račun pred Uzvišenim Allahom.

Prenosi se od Bera’a b. Azib, radijallahu anuhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao”:Kada činiš sedždu, stavi dlanove (na zemlju) a podigni laktove.” (Muslim,494). 

Žene da ne trebaju spuštati podlaktice na tlo prilikom činjenja sedžde u namazu, o tome je  govorio i pisao, magistar islamskih nauka, Elvedin Pezić u knjizi “Namaz radost oka moga.” (*)

Za ovu navedenu tvrdnju jasan nam je hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem koji je općeg karaktera i odnosi se na muškarce i žene. Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Budite ispravni u činjenju sedžde, neka niko od vas ne stere (po tlu) svoje podlaktice kao što rade psi.” (Buhari, 822.)

Ukoliko pogledamo navedenu ilustraciju (sliku) , jasan nam je i razumski dokaz da i žene ne trebaju da spuštaju podlaktice na tlo prilikom činjenja sedžde u namazu i nemoguće je da se ovaj hadis odnosi samo na muškarce, jer se na ilustraciji jasno uočava oponašanje psa ukoliko se podlaktice spuste na tlo prilikom činjenja sedžde u namazu. 

Slika 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve  sellem, je  rekao: “Budite ispravni u činjenju sedžde,  neka niko od vas ne stere (po tlu) svoje podlaktice kao što rade psi”. Slika kao prilog. Na slici je pravi pas (crno-bijelo). Sličice su preuzete sa interneta pa je formirana jedna slika.

Bilješke:

(*)   Vidjeti: Elvedin Pezić, Namaz radost oka moga, izdavač: Elvedin Pezić, Sarajevo, 2018. , 235. str. 


—-

Poslušajte govor od mr. Elvedin Pezić na zadatu temu od 15 min. u videu: