POSTUPAJ POSTEPENO U SVIM RADNJAMA I SITUACIJAMA

Postupaj postepeno u svim radnjama i situacijama , korak po korak, jer naglost i žurba ne donosi dobre rezultate.  Čak je i čovjek je stvoren postepeno, kroz faze tokom devet mjeseci koji ga majka nosi. U svim radnjama i situacijama, pohvalno je postepenost i korak po korak. “Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite, a On vas postepeno stvara?!” (Prijevod značenja Kur’ana: Nuh, 13-14) 

Kako u dunjalučkim (svijetovnim) tako i u vjerskim (islamskim) poslovima potrebno je postepenost i ustrajnost u svim radnjama i situacijama, nijedna pozitivna promjena se ne dešava preko noći niti se odmah rezultati primjete. [*] Sama žurba u poslovima bez postepenosti donosi brze rezultate ali i brz pad dok postepenost i ustrajnost donosi spore rezultate ali trajne i čvrste.  

Sam Kur’an je objavljivan postepeno dvadest i tri godine i stavljen je na srce Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba tj. Kur'an je duboko ostavljao trag  unutar čovjeka i odgajao generaciju ashaba, i stanje je srčanog imana (vjerovanja) postalo stabilno , čvrsto, nakon objave Kur'ana postepeno. 

Oni koji nisu vjerovali i tome su prigovarali kako je Kur’an trebao biti objavljen odjedanput. Kaže Uzvišeni: “Oni koji ne vjeruju govore: “Trebalo je da mu Kur’an bude objavljen čitav, i to odjednom!” A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo.”  (Prijevod značenja Kur’ana: Al-Furkan, 32)

Razlog što je Kur’an objavljivan postepeno, kao što je već u ajetu kazano, jeste mudrost Uzvišenoga Allaha, baš zbog  toga da bi srca postala stabilna i da bi primila poruku islama, dio po dio, ajet po ajet. Kaže Uzvišeni Allah, obraćajući se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “I kao Kur’an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo.” (Prijevod značenja Kur’ana: Al-Isra,106) 

Bilješke:

[*] Isto tako, kad je u pitanju negativna promjena obično dolazi neprimjetno i postepeno  i zato vjernik uvijek treba biti oprezan i paziti na svoje postupke.