POVEZANOST ISLAMSKIH NAUKA SA PITANJIMA VJERE -(islamskim smjernicama)

Islamske nauke su razvile kako bi nam olakšale razumijevanje i izučavanje vjere. U nastavku ovoga teksta ćemo pobrojati islamske nauke i kazat ćemo koji je to predmet njihovog proučavanja: Akida ili akaid je islamska nauka koja se bavi islamskim vjerovanjem tj. imanskim ruknovima/šartovima. Fikh je islamska nauka koja se bavi islamskim pravom a to uključuje…

Nastavi čitanje →

ISLAMSKE NAUKE

Islamske nauke Akida ili akaid je islamska nauka koja se bavi islamskim vjerovanjem tj. imanskim ruknovima/šartovima.Fikh je islamska nauka koja se bavi islamskim pravom a to uključuje nasljedno pravo, bračno pravo, propis trgovine i ostala pitanja kao i vjerski obredi tj. islamski ruknovi/šartovi osim kelime i šehadeta koji ulazi u akidu.Hadis je islamska nauka koja…

Nastavi čitanje →

DOSTUPNOST ISLAMSKOG ZNANJA 2. dio

Ovo je nastavak na tekst DOSTUPNOST ISLAMSKOG ZNANJA koji smo pisali na blogu u martu. 2023. Zaista, nema većeg bogastva niti blaga od islamskoga znanja ali ako radimo  i postupamo po njemu jer je veoma bitno tokom stjecanja znanja, ujedno i praktikovati to znanje jer Allah nam nije objavio Kur’an da bi smo ga samo…

Nastavi čitanje →

POZIV ISLAMA (islam da’va)

Poziv islama (islam da’va) jeste islamsko misionarstvo. Islamski poziv se temelji na tevhidu (monoteizam, vjera u jednog Boga) i da se odreknemo širka (politeizma, smatrati Allahu ravnim nekoga). Daija je osoba koja poziva u islam tj. čini da’vu, svjedno bio to muškarac ili žena. Osoba da bi se bavila dav’om ne mora biti hafiz ili…

Nastavi čitanje →

ZATVORI SVAKA VRATA SUMNJE U VJERI

Molim vas, poslušajte savjet: ‘Budite odlučni. Potrudite se. Ako ste saznali o propisima vjere u Allahovoj knjizi  i sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a učeni su objasnili, onda, slijedite ispravan put praktikovanjem po tome što znate  i time zatvarate  svaka vrata sumnje u vjeri. Vjernici i vjernice, trebaju da postupaju u skladu kur'anskog…

Nastavi čitanje →

NE PRETJERUJ NITI POPUŠTAJ U VJERI

Islam od nas ne traži da izađemo iz ljudske prirode niti da postanemo meleki. Ono što nas islam uči jeste da obožavamo samo Allaha i da slijedimo Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem i naravno to sve u skladu naših mogućnosti. Ne pretjeruj niti popuštaj u vjeri jer islam je vjera sredine (umjerenosti), što znači…

Nastavi čitanje →

ZAŠTO POSTOJIMO?

Svaki musliman i muslimanka trebali bi da razmisle o sebi i svojem životu. Čovjek boravi na dunjaluku [1] određeni broj  sekunda, minuta, sata, dana, mjeseci i  godina. Rađamo se i umiremo. Neko doživi starost a neko preseli na ahiret kao novorođenče i sve je to Allahov kadr (odredba).  Dok smo djeca, igramo se, kako odrastamo…

Nastavi čitanje →

KO SU NAŠI DOBRI PREDHODNICI (selefus-salihin) I ZAŠTO SE UGLEDATI NA NJIH?

Naš dobri dobri predhodnici (selefus-salihin) jesu tri najodabranije generacije muslimana a to su ashabi [1] , tabini, i tabi-tabini.  Ibn Mesud prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji su oni koji žive u mom stoljeću, zatim oni koji slijede, potom oni koji slijede.”  [2]  Dužni smo se ugledati na naše dobre predhodnike…

Nastavi čitanje →